Certyfikaty i upoważnienia

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych

Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie potwierdzające, że instytucja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych.