Certyfikaty i upoważnienia

Upoważnienie wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Upoważnienie uprawniające do organizowania i prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i dla doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych

Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie potwierdzające, że instytucja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych.