Certyfikaty i upoważnienia

UDT-CERT

Certyfikat nadający tytuł Ośrodka Egzaminacyjnego Spawaczy UDT-CERT.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych

Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie potwierdzające, że instytucja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych.

Zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zaświadczenie potwierdzające wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.