Certyfikaty i upoważnienia

Certyfikat wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy

Certyfikat potwierdzający wpis instytucji do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Decyzja wydana przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Decyzja przyznająca AKREDYTACJĘ naszym jednostkom dla kształcenia w formach pozaszkolnych.

UDT-CERT

Certyfikat poświadczający zdolność do prowadzenia szkolenia spawaczy

UDT-CERT

Certyfikat nadający tytuł Ośrodka Egzaminacyjnego Spawaczy UDT-CERT.

Upoważnienie wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Upoważnienie uprawniające do organizowania i prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i dla doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.