Certyfikaty i upoważnienia

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Certyfikat uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń dla spawaczy przygotowujących do uzyskania uprawnień w zakresie spawania blach stalowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – metoda 135, 136.

Certyfikat wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach

Certyfikat uprawniający do organizowania i prowadzenia szkoleń „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym”.

Certyfikat wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy

Certyfikat potwierdzający wpis instytucji do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Decyzja wydana przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Decyzja przyznająca AKREDYTACJĘ naszym jednostkom dla kształcenia w formach pozaszkolnych.

UDT-CERT

Certyfikat poświadczający zdolność do prowadzenia szkolenia spawaczy