Zapytanie ofertowe nr 1/KZ/2017

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instruktora zajęć praktycznych szkolenia: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” dla 8 -iu grup 10-cio osobowych oraz instruktora zajęć praktycznych szkolenia: „Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135” dla 1 grupy 10-cio osobowej na terenie warsztatów spawalniczych ośrodków Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu i Trzebiatowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 20.11.2017.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty