Zapytanie ofertowe nr 1/DZ/2017 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia do warsztatu ślusarskiego i elektromechanicznego w ramach projektu „Dwa zawody – więcej możliwości” RPZP.08.06.00-32-K035/17 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 13.11.2017.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Wyniki:

Część A i D - Martex Marcin Puźniak

Część B - Metalzbyt Hurt sp. z o.o.

Część C - BENER Michał Benka