Zapytanie ofertowe nr 2/KZ/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dla 6 grup 10-cio osobowych oraz „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub czołowymi w różnych metodach” dla 16 grup (w tym 15 grup 10-cio osobowych i 1 grupy 6-cio osobowej). W przypadku uczestników szkolenia „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dodatkowe badania psychologiczne. Badania będą realizowane w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Trzebiatowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 30.11.2017.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty