Aktualności dotyczące projektu

Nowy artykuł
2019-04-11

Zakończyły się szkolenia w ramach projektu. W szkoleniach wzięło udział 50 osób (5 kobiet i 45 mężczyzn). Wszyscy ukoczyli szkolenia i przystąpili do egzaminów czeladniczych. Uprawnienia czeladnicze uzyskało 48 osób (5 kobiet i 43 mężczyzn). Wszystkim dziękujemy za udział w projekcie.


Nowy artykuł
2019-04-11

W dniu 10.04.2019 odbył się egzamin czeladniczy dla uczestników szkolenia "Cieśla". 9 osób zdało pozytywnie egzamin i uzyskało tytuł czeladnika w zawodzie.


Nowy artykuł
2019-04-08

W dniu 06.04.2019 odbył się egzamin czeladniczy dla uczestników szkolenia "Elektryk". Wszyscy absolwenci szkolenia (10 osób) zdali pozytywnie egzamin i uzyskali tytuł czeladnika w zawodzie.Nowy artykuł

Informacje o projekcie: Projekt „Akademia Dobrego Fachu” nr RPZP.08.06.00-32-K126/17” realizowany będzie w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2018-30.06.2019. Głównym celem projektu jest umożliwienie potwierdzenia formalnego kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie.

Uczestnicy projektu: Projekt jest skierowany do 50 osób, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego którzy z własnej inicjatywy zgłaszają chęć formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji z zawodach budowlanych.

Kryteria uczestnictwa:

• wiek powyżej 18 roku życia

• mieszkaniec/ka województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym

• osoba pracująca, ucząca się lub mieszkająca na terenie województwa zachodniopomorskiego

• osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie z własnej woli, chcąca zdobyć, uzupełnić, podwyższyć kwalifikacje zawodowe

• akceptacja regulaminu i zasad uczestnictwa

• złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, status uczestnika projektu)

Kryteria dodatkowe:

• kobiety (3 pkt), mężczyźni (1 pkt)

• osoby niepełnosprawne zdolne do udziału w projekcie (3 pkt)

• mające wykształcenie: wyższe – 0 pkt. średnie - 2 pkt. zawodowe - 1 pkt. gimnazjalne - 3 pkt. podstawowe – 4pkt

• doświadczenie w zawodzie (zgodne z kierunkiem szkolenia) 0-2 lata 1 pkt. 2-5 lat 2 pkt, pow. 5 lat 3 pkt.


REKRUTACJA NA SZKOLENIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 5 szkoleń dla grup 10-cio osobowych - po jednym z zakresu:

a) Technolog robót wykończeniowych - szkolenie zakończone

b) Glazurnik - szkolenie zakończone

c) Monter instalacji sanitarnych - szkolenie zakończone

d) Cieśla -  szkolenie zakończone

e) Elektryk - szkolenie zakończone

Każde ze szkoleń obejmuje 170 godz zajęć – w tym 50 teorii i 120 praktyki Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu.

Harmonogram poszczególnych szkoleń będzie przygotowywany na bieżąco po uzbieraniu grupy szkoleniowej.

Koszty zajęć, w tym materiały szkoleniowe i piśmiennicze, posiłki, odzież ochronna, ubezpieczenia, badania lekarskie, egzaminy są w całości pokrywane ze środków projektu.

Wartość projektu 404.375,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 363.937,50 zł

Załączone pliki:

regulamin rekrutacji

oświadczenie uczestnika

status uczestnika

formularz zgłoszeniowy

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie pl. Jana Kilińskiego 3 pok 151 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres szkolenie@wzdz.pl. W przypadku dokumentów wysłanych elektronicznie – musi to być skan podpisanych odręcznie dokumentów. Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 91 4501 701

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

1. Monter instalacji sanitarnych 14.05.2018-12.07.2018

2. Technolog robót wykończeniowych 03.09.2018-31.10.2018

3. Glazurnik 26.11.2018-06.02.2019

4. Cieśla 11.02.2019-10.04.2019

5. Elektryk 08.02.2019-06.04.2019