Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty za Zapytanie cenowe ZC/2/DZ/2017 na realizację zajęć praktycznych na szkoleniu „Spawanie MAG 135” dla uczestników projektu „Dwa zawody – więcej możliwości” nr RPZP.08.06.00-32K035/17.

Szczegółowy zakres prac obejmuje realizację zajęć praktycznych mających na celu przygotowanie uczestników do egzaminu spawalniczego przed komisją Polskiego Rejestru Statków w wymiarze 120 godz/grupę zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawania w Gliwicach /W-14/IS-02/.

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 07.12.2017 na załączonym „formularzu ofertowym”