Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą przy Placu Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, w trybie rozeznania rynku zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty za Zapytanie cenowe ZC/1/ADF/2018 na realizację cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Akademia Dobrego Fachu” nr RPZP.08.06.00-32-K126/17

Szczegółowy opis zapytania znajduje się w załączonym „Zapytaniu cenowym”.

Oferty prosimy składać do dnia 11.05.2018 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT