Specjalista ds. kadr i płac z programem PŁATNIK i GRATYFIKANT

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy przydatnej dla każdego przedsiębiorcy zatrudniającego osoby w ramach umów oraz wypłacających wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników przez pracodawcę - płatnika. Na kursie zostaną omówione obowiązki, które spełnić musi pracodawca zatrudniając pracowników oraz wypłacając należności z tytułu osobiście świadczonej działalności przez osoby fizyczne w ramach umów cywilno prawnych z zakresu naliczania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkolenie obejmuje 60 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu czasami w soboty.

W programie szkolenia m.in:

- nawiązanie stosunku pracy
- naliczanie płac
- świadczenia społeczne, socjalne, pozapłacowe
- ochrona stosunku pracy
- program PŁATNIK oraz GRATYFIKANT (zajęcia w pracowni komputerowej)
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...