Pełna księgowość w teorii i praktyce

CEL KURSU:

Przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez: przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych, zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem.

Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć lekcyjnych.

Zajęcia odbywają sie 1-2 razy w tygodniu oraz mogą odbywać się w soboty.

W programie szkolenia m.in:

- rachunkowość
- obowiązki jednostek gospodarczych
- formy opodatkowania
- podatek VAT
- rozliczenia pracowników
- zestawienia (inwentaryzacja, bilans, rachunek kosztów)
- rok obrotowy
- program finansowo - księgowy (zajęcia w pracowni komputerowej)
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...