Obsługa komputera na różnym poziomie zgodnie z zapotrzebowaniem

CEL KURSU:

Zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi instrumentami i technikami komputerowymi wykorzystywanymi w pracach biurowych (WORD, EXCEL, INTERNET).

Zakres godzin i tematyka dostosowana do potrzeb klienta.
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...