Uproszczone formy księgowości

CEL KURSU:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej podatku dochodowego oraz zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Szkolenie obejmuje 20 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu (mogą odbywać się w soboty) w zależności od grupy uczestników. 

W programie szkolenia m.in:

- zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów - Rachmistrz GT.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...