Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering)

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zakładania i prowadzenia firmy oraz marketingu na własne potrzeby. zapoznanie z podstawowymi zasadami planowania, organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych.

UCZESTNICY KURSU:

- pożądane wykształcenie średnie lub zasadnicze branżowe połączone z praktyką zawodową,
- umiejętność rozumienia i formułowania myśli,
- komunikatywność.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...