Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

CEL KURSU:

Teoretyczne przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich na uzyskanie uprawnien w zakresie eksploatacji i dozoru (E1, D1) urządzeń elektroenergetycznych.

FORMA PŁATNOŚCI:

- bezpośrednio w kasie ul. Bema 6,
- przelew na konto: 68 1240 3813 1111 0010 5173 3662 z dopiskiem "Eksploatacja urz. el."
Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...