Operator wózków jezdniowych

CEL KURSU:

Zapoznanie z budową i zasadami dziłania wózków różnych typów, pozwalające na prawidłową eksploatację, przygotowanie absolwenta do samodzilnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi codziennej, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczenstwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie obejmuje 49 godzin w tym 15 godzin (na grupę 3-4 osobową) praktycznej nauki jazdy na wózkach jezdniowych.

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Praktyczna nauka jazdy - indywidualnie umawiana z instruktorem.

ZAGADNIENIA OBEJMUJĄCE SZKOLENIE:

- Zajęcia teoretyczne
- Praktyczna nauka jazdy na wózkach
- Wiadomości o dozorze technicznym
- Bezpieczna wymiana butli gazowych
- Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

WYMAGANIA STAWIAN KANDYDATOM:

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka jezdniowego.

FORMA PŁATNOŚCI:

- bezpośrednio w kasie ul. Bema 6,
- przelew na konto: 68 1240 3813 1111 0010 5173 3662 z dopiskiem "Operator wózków jezdniowych"Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...