HACCP jako podstawowe narzedzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i prawidłowości pracy (dawne minimum sanitarne)

SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ

CEL SZKOLENIA:

- Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących wdrażania systemu HACCP w zakładzie, ze szczególnym uwzględnieniem trudności i barier mogących pojawić się w tym zakresie oraz obowiązków kierownictwa i propozycji rozwiązań praktycznych.


SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW

CEL SZKOLENIA:

- Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi wymaganiami w zakresie zasad GHP/GMP oraz elementami HACCP, w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach.


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...