Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111

CEL KURSU:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17

Wymagania Stawiane kandydatom:

- ukończony 18 rok życia,
- zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzona świadectwem lekarskim

UWAGA:

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...