Uprawnienia PRS - spawanie łukowe metodą MAG drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego CO2 - 136

CEL KURSU:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych na uzyskanie uprawnień PRS.

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135.

UWAGA:

Termin ważności uprawnień (świadectwo egzaminu spawacza) wynosi 2 lata, pod warunkiem ciągłego wykonywania zawodu spawacza. W przypadku gdy spawacz nie podejmie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu, uprawnienia tracą ważność.Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...