Nabór na kurs Kierowca wózków jezdniowych

Trwa nabór na kurs

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

z mechanicznym napędem podnoszenia

z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem

(dawne II WJO i III WJO)

 Termin rozpoczęcia szkolenia:

kwiecień 2021 (po zebraniu grupy)

 

Szkolenie obejmuje:

-Przygotowanie teoretyczne do egzaminu dozorowego według nowego Rozporządzenia z dn. 30.05.2019r. w formie on-line (Teams)

-Przygotowanie praktyczne (jazda wózkiem)

-Egzaminu UDT przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego ze Szczecina (egzamin odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego Stargard)

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

tel. 664-123-206 lub 604-705-214

stargard@wzdz.pl