BHP- szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń wystepujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- pracodawców i osób kierujących spółkami, przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółdzielniami, urzędami, a także brygadzistów, mistrzów, kierowników komórek organizacyjnych i wydziałów.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć w formie kursu i kończy się testem sprawdzającym.

Kontakt tel. nr 913215522, 913214836, kom.507481551

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...