BHP - szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

- identyfikacji i ocena zagrożeń występujących w procesach pracy,

- organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

- metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno - technicznych (np. konstruktorów, projektantów, technologów i organizatorów produkcji).

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć w formie kursu i kończy się testem sprawdzającym.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...