BHP - szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie obejmuje 32 godzin zajęć w formie kursu i kończy się testem sprawdzającym.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...