Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy uaktualnienie

Celem szkolenia jest przypomnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opanowanie prawidłowego działania przez oficerów i marynarzy w sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia.

Wymagania: Słuchacz, który chce odbyć uaktualnienie kursu powinien posiadać udokumentowaną, 6 - cio miesięczną praktykę pływania w ciągu ostatnich pięciu lat oraz ważny certyfikat z zakresu ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub taki, który stracił ważność ale nie dawniej niż rok przed rozpoczęciem kursu.

Cena szkolenia:200zł

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu słuchacz może otrzymać zaświadczenie ukończenia przeszkolenia (na podstawie, którego Urząd Morski w Szczecinie wydaje świadectwo przeszkolenia) lub upoważnić Urząd Morski, zgodnie z wcześniejszą deklaracją na wniosku, do przesłania świadectwa przeszkolenia do Ośrodka Szkolenia Morskiego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...