Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika - uaktualnienie

Celem przeszkolenia jest przypomnienie wiedzy z zakresu szkolenia, opanowanie przez uczestników prawidłowej obsługi środków i urządzeń ratowniczych, sposobów ratowania siebie i innych, użycia morskiego sprzętu ratunkowego.

Wymagania: Słuchacz, który chce odbyć uaktualnienie kursu powinien posiadać udokumentowaną, 6 - cio miesięczną praktykę pływania w ciągu ostatnich pięciu lat oraz ważny certyfikat lub taki, który stracił ważność ale nie dawniej niż rok przed rozpoczęciem kursu.

Cena szkolenia: 180zł

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu słuchacz może otrzymać zaświadczenie ukończenia przeszkolenia (na podstawie, którego Urząd Morski w Szczecinie wydaje świadectwo przeszkolenia) lub upoważnić Urząd Morski, zgodnie z wcześniejszą deklaracją na wniosku, do przesłania świadectwa przeszkolenia do Ośrodka Szkolenia Morskiego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...