Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu szkolenia, zapoznanie uczestników szkolenia z właściwym działaniem w sytuacjach zagrożenia życia w związku z żeglugą pasażerską, przekazywanie podstawowych wiadomości z psychologii morskiej, komunikacji werbalnej, kierowania emocjami, procedurą awaryjną.

Cena szkoleni: 180zł

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu słuchacz może otrzymać zaświadczenie ukończenia przeszkolenia (na podstawie, którego Urząd Morski w Szczecinie wydaje świadectwo przeszkolenia) lub upoważnić Urząd Morski, zgodnie z wcześniejszą deklaracją na wniosku, do przesłania świadectwa przeszkolenia do Ośrodka Szkolenia Morskiego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...