BHP - szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć w formie instruktażu i kończy się testem sprawdzającym.

Kontakt:
+48 664 123 206, +48 509 385 101, swinoujscie@wzdz.pl

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...