Język angielski (podstawowy, wyższy, dla marynarzy)

Kursy języka angielskiego prowadzone sa w trzech wesjach z możliwością poprowadzenia kursu w/g zlecenia i potrzeb zleceniodawcy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wariant 1: podstawowy 30 godz.

Wariant 2: wyższy 60 godz. ukierunkowany (np. turystyka, gastronomia)

Wariant 3: dla marynarzy 20 godz. podstawowe zwroty i nazewnictwo na statku morskim

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...