Barman

Celem kursu: jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu barmana w małej gastronomi,oraz przygotowanie do złożenia egzaminu przed Izbą Rzemiosła na wykwalifikowanego pracownika - czeladnika.

Program szkolenia: opracowany przez ZG ZDZ obejmuje ok. 205 godz. (w tym 120 zajęć praktycznych) z zakresu technologii, sprzętu i technik gastronomi barowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w najlepszych barach restauracyjnych i własnych.

Kryteria: brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu potwierdzone przez lekarza medycyny pracy, zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...