Kelner, steward

Celem kursu: jest przygotownie uczestnika do zawodu kelnera w zakładach gastronomicznych lub na statkach morskich, oraz do egzaminów przed Izbą Rzemiosł lub Urzędem Morskim.

Szkolenie przebiega: na podstawie programu Ministerstwa Oświaty dla wybranych zawodów i zawiera ok. 205 godz. szkolenia w tym 120 godz. ćwiczeń praktycznych.

Kryteria: dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza. Zaliczenie testów teoretycznych i praktycznych.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...