Kucharz, cuk, carving - nowość

Celem kursu: jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu kucharza,oraz do egzaminów kwalifikacyjnych przed Izbą Rzemiosł lub Urzędem Morskim.

Szkolenie przebiega: na podstawie programu Ministerstwa Oswiaty i ZG ZDZ Warszawa, obejmującego 305 godz. szkolenia w tym 180 godz. zajęć praktycznych w kuchniach zakładów gastronomicznych. Materiały dydaktyczne przygotowuje OKZ, produkty spożywcze dostarcza i przgotowuje z nich potrawy uczestnik szkolenia pod nadzorem instruktora.

Kryteria: dobry stan zdrowia potwiedzony badaniami sanitarnymi i lekarskimi, osobiste wykonywanie ćwiczeń praktycznych, zaliczenie testów teoretycznych.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...