Eksploatacja i Dozór urządzeń, instalacji gazowych

Celem kursu jest: przygotowanie uczestników do zdania egzaminu na uzyskanie uprawnień poddozorowych w grupie III (instalacje gazowe), oraz do zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Nr 067 przy WZDZ na uprawnienia E i D.

Szkolenie przebiega: na podstawie programu opracowanego przez Komisję Programową ZG ZDZ Warszawa. Program ten obejmuje 54 godz. szkolenia z zakresu budowy, obsługi, użytkowania,konserwacji i bezpieczeństwa przy instalacjach gazowych. Harmonogram szkolenia jest dostosowany do możliwości percepcyjnych słuchaczy.

Kontakt tel. nr 913215522, 913214836, kom. 507481551


Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...