Eksploatacja, dozór i prace kontrolno - pomiarowe urządzeń elektrycznych od 1-15KV

Celem kursu: jest uzyskanie uprawnień poddozorowch elektrycznych E i D w gr. I do 1KV i do 15KV poprzez szkolenie i przygotowanie do egzaminów przed komisją zewnętrzną.

Szkolenie przebiega: na podstawie programu, który zawiera 33 godz. szkolenia. Zakres szkolenia jest dostosowany do uprawnień i rodzaju wykonywanej pracy zawodowej.

Cena szkolenia jest uzależniona od zakresu potrzebnych uprawnień(od 450zł) + egzamin (200zł).

Kontakt tel.nr 913215522, 913214836, kom. 507481551

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...