Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów - stopień podstawowy

Celem szkolenia: jest uzyskanie wiedzy z zakresu szkolenia, zapoznanie uczestników z zagrożeniami występującymi w eksploatacji zbiornikowców oraz procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na zbiornikowcach do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów.

Wymagania: posiadanie ważnych świadectw

  • ochorna przeciwpożarowa stopień podstawowy,
  • bezpieczeństwo własne odpowiedzialność wspólna,
  • indywidualne techniki ratunkowe,
  • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Cena szkolenia: 350zł

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu słuchacz może otrzymać zaświadczenie ukończenia przeszkolenia (na podstawie, którego Urząd Morski w Szczecinie wydaje świadectwo przeszkolenia) lub upoważnić Urząd Morski, zgodnie z wcześniejszą deklaracją na wniosku, do przesłania świadectwa przeszkolenia do Ośrodka Szkolenia Morskiego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...