Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy uaktualnienie

Celem szkolenia: jest przypomnienie wiedzy z zakresu szkolenia, poznanie zmian i aktualnych przepisów obowiązujących na statkach morskich.

Szkolenie jest zaplanowane na: wtorki godzina 9:00 (rozpoczęcie kursu jest uzależnione od ilości słuchaczy)

Wymagania: Słuchacz, który chce odbyć szkolenie powinien posiadać udokumentowaną 6 - cio miesięczną praktykę pływania w ciągu ostatnich pięciu lat oraz ważny certyfikat lub taki, który stracił ważność ale nie dawniej niż rok przed rozpoczęciem kursu.

Cena szkolenia: 160zł

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu słuchacz może otrzymać zaświadczenie ukończenia przeszkolenia (na podstawie, którego Urząd Morski w Szczecinie wydaje świadectwo przeszkolenia) lub upoważnić Urząd Morski, zgodnie z wcześniejszą deklaracją na wniosku, do przesłania świadectwa przeszkolenia do Ośrodka Szkolenia Morskiego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...