Kierowca operator wózków jezdniowych

Celem kursu: jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Warunki przyjęcia: ukończona co najmniej szkoła podstawowa, ukończone 18 lat, świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...