Obsługa kas fiskalnych

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do obsługi kas fiskalnych różnych typów i producentów, funkcjonujących na rynku.

Na szkolenie mogą być zakwalifikowane osoby z ukończoną szkołą podstawową, sprawne fizycznie. Kurs kończy się wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia .

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu wewnętrznego.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...