Profesjonalny sprzedawca-handlowiec

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy adekwatnej do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Program kursu daje gwarancję gruntownego przygotowania jego uczestników do pracy w placówkach handlowych.

Uczestnik kursu zdobędzie niezbędne umiejętności do pracy w handlu, zostanie zapoznany z podstawowymi wiadomościami z zakresu dystrybucji i promocji towarów, obsługą kas fiskalnych, towaroznawstwa artykułów spożywczych i ich przechowywania oraz z wymaganiami w zakresie higieny

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...