Kursy i szkolenia

Oferta oświatowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego jest bardzo różnorodna
Prowadzone u nas kursy można podzielić na:
przyuczające do wykonywania określonej pracy (np. kasjer walutowy, kucharz, kelner, podstawy obsługi komputera, księgowość komputerowa, maszynista dokowy, podwieszacz ładunku itd.),
wyuczające zawodu, których celem jest przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy w określonym zawodzie, kończące się z reguły egzaminem przed komisją powoływaną przez właściwe organy państwowe lub samorządu gospodarczego (np. palacz CO, spawacz elektryczny i gazowy, kucharz, itd.),
doskonalące i podnoszące kwalifikacje zawodowe słuchaczy posiadających już określony zawód (np. uprawnienia elektroenergetyczne [gr. I,II,III] wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pedagogiczny, BHP, ochrona przeciwpożarowa itd.),
mające na celu zaspokojenie osobistych potrzeb i zainteresowań słuchaczy, niekoniecznie łączących się z życiem zawodowym (np. przygotowanie do matury, językowe, przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie, samoobrona dla kobiet, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach itd.).

Oferta Ośrodka Szkolenia Morskiego przy Centrum Kształcenia Zawodowego

Przeszkolenia dzielimy na:
Podstawowe:
są to przeszkolenia umożliwiające otrzymanie książeczki żeglarskiej w Urzędzie Morskim (ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, indywidualne techniki ratunkowe, elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy) oraz problematyka ochrony na statku (dodatkowy kurs wymagany na statkach morskich).

Specjalistyczne:
są to przeszkolenia z zakresu eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy, w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich, w zakresie kierowania tłumem, w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich, w zakresie bezpieczeństwa członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej, przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.
Wyższe: są to szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej - stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, sprawowania opieki medycznej nad chorym oraz przeszkolenie oficera ochrony statku.
Uaktualniające:
są to przeszkolenia, których świadectwa zachowują ważność przez 5 lat (indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa stopień podstawowy, sprawowanie opieki nad chorym, ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy, na świadectwo ratownika). Osoby, uaktualniające przeszkolenia muszą mieć co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania w ostatnich 5 latach oraz świadectwo wcześniejszego przeszkolenia ważne lub takie, które utraciło ważność nie wcześniej niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.


Organizujemy również kursy dla określonej grupy, tematycznie i maksymalnie dostosowane do wymagań słuchaczy.
Negocjujemy ceny, terminy i program kursów oraz miejsce prowadzenia zajęć.
Słuchaczom przyjezdnym udzielamy pomocy przy załatwianiu noclegów i posiłków.


Więcej informacji w biurze:
ul. Rybaki 13, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 48 36 lub 91 321 52 24
fax. 91 321 48 36, kom.509385101
e-mail:swinoujscie@wzdz.pl