Najważniejsze wydarzenia

Nowy artykuł
Dodano: 2020-06-01

Międzynarodowy Dzień Dziecka to dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych. W tym roku w związku z zagrożeniem epidemicznym i zawieszeniem działalności szkół składamy życzenia online uczniom naszym szkół.

więcej...

WAŻNE! Procedury
Dodano: 2020-05-29

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami i wytycznymi.

więcej...

Harmonogram konsultacji dla uczniów 01.06.2020-05.06.2020
Dodano: 2020-05-29

Dyrektor szkoły przedstawia harmonogram konsultacji.

* Harmonogram może ulec zmianie-proszę sprawdzać przed przybyciem do szkoły!

więcej...

Harmonogram konsultacji dla klasy VIII SP- od 25.05 do 29.05
Dodano: 2020-05-25

W załączeniu znajduję się harmonogram konsultacji w okresie od 25.05 do 29.05

więcej...

Konsultacje dla uczniów
Dodano: 2020-05-19

UWAGA! Bardzo proszę przekazać swoim wychowawcą informacje dot. uczęszczania na konsultację od 25 maja 2020 r. .

Informacje proszę napisać poprzez e-dziennik lub maila. Adresy email do nauczycieli : http://www.wzdz.pl/?page=swinoujscie-szkola-main&id_article=248

UWAGA UCZNIOWIE - PILNE. OCENA Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Dodano: 2020-05-13

Uczniów odbywających zajęcia praktyczne u pracodawców prosimy o przekazanie druku do wystawienia oceny przez Waszego pracodawcę.

Druki możecie otrzymać:

w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym ( poniedziałek - piątek 08:30-14:00 )

pobrać z naszej szkolnej strony internetowej: http://swinoujscie.wzdz.pl/szkola
Jak przekazać zaświadczanie z powrotem do szkoły?

- wypełnione i podpisane przez pracodawcę zaświadczenie można zeskanować i przesłać na adres mailowy:
szkola.swinoujscie@wzdz.pl
- przynieść do sekretariatu po uprzednim kontakcie telefonicznym ( poniedziałek - piątek 08:30-14:00 )

ZAŚWIADCZENIE POWINNO BYĆ DOSTARCZONE DO 05.06.2020 R.

Wszelkie zapytania od Was lub Waszych pracodawców proszę kierować pod numer telefonu:
505-115-455 - dyrektor szkoły

więcej...

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Dodano: 2020-05-13

► Technikum 5-letnie kształcące w zawodach:
• technik usług fryzjerskich
• technik elektryk

► Szkoła branżowa I stopnia 3-letnia :klasa wielozawodowa
• elektryk
• fryzjer
• kucharz
• mechanik pojazdów samochodowych
• sprzedawca
• pracownik obsługi hotelowej
oraz wiele innych kierunków

► Szkoła branżowa II stopnia 2-letnia kształcąca w zawodach:
• technik usług fryzjerskich
• technik elektryk

W Branżowej Szkole II stopnia naukę będą mogli podjąć absolwenci szkoły branżowych szkół I stopnia oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

Ponadto przepisy prawa oświatowego dają możliwość, aby na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmowani byli kandydaci będący absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Jest to szansa dla sporej grupy absolwentów!

Zespół Szkół w Świnoujściu
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
ul. Norweska 12 a 72-602 Świnoujście
tel. 505-115-455 -dyrektor
tel. +48 91 321 51 36 - sekretariat
Zapraszamy na stronę szkoły: http://swinoujscie.wzdz.pl/szkola

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA
Dodano: 2020-05-04

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

więcej...