Najważniejsze wydarzenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI
Dodano: 2020-09-07

Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań z wychowawcami!

więcej...

Procedury bezpieczeństwa
Dodano: 2020-08-31

Zgodnie z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej publikujemy procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

więcej...

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.
Dodano: 2020-08-25

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 t.j.), w roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.
Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

więcej...

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
Dodano: 2020-08-21

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań z wychowawcami klas.

więcej...

Informacja
Dodano: 2020-08-13

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 14.08.2020 r. sekretariat szkoły oraz szkoła będą nieczynne.

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy : szkola.swinoujscie@wzdz.pl

Szanowni Ósmoklasiści! Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru na rok szkolny 2020/2021!
Dodano: 2020-08-12

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej informuje, że wszyscy uczniowie , którzy złożyli dokumenty do Branżowej Szkoły I stopnia w Świnoujściu zostali przyjęci do szkoły.

więcej...

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Dodano: 2020-07-03

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

więcej...