Egzaminy

UWAGA!

Wszystkie egzaminy są wpisywane w plan. 

Dyrektor szkoły przypomina, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zdanie w terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącyum zajęcia pracy kontrolnej. I zaliczenie jej na pozytywną ocenę.


Egzaminy 2018/2019

Słuchacze, którzy złożyli podania na egzamin w terminie dodatkowym z WOS-u, biologii - egzamin odbędzie się 27.04.19

Semestr I

16.06.19 chemia egz. w terminie dodatkowym 

15.06.19 historia egz.ustny

09.06.19 fizyka ustny

12.05.19 matematyka egz. ustny i pisemny

12.05.19 informatyka egz. ustny i pisemny

11.05.19 j.angielski egz. ustny i pisemny

11.05.19 niemiecki egz. ustny i pisemny

11.05.19 podstawy przedsiębiorczości egz. ustny

07.04.19 j.polski egz. ustny i pisemny

07.04.19 chemia egz. ustny

07.04.19 geografia egz. ustny

09.03.19 biologia egz. ustny

10.03.19 WOS egz. ustny

Semestr II

16.06.19 chemia egz. w terminie dodatkowym 

09.06.19 fizyka ustny

12.05.19 j.polski egz. ustny i pisemny

12.05.19 matematyka egz. ustny i pisemny

12.05.19 informatyka egz. ustny i pisemny

11.05.19 niemiecki egz. ustny i pisemny

11.05.19 podstawy przedsiębiorczości egz. ustny

06.04.19 j.angielski egz. pisemny i ustny

07.04.19 chemia

24.03.19 WOS

23.03.19 geografia termin przełożony na 07.04.19

09.03.19 biologia egz.ustny

Semestr III

16.06.19 chemia egz. w terminie dodatkowym + różnice programowe

15.06.19 Historia i społeczeństwo egz.ustny poprawkowy

08.06 19 j.angielski pisemny i ustny

08.06.19 j.niemiecki pisemny i ustny

26.05.19 WOS egz.usny

11.05.19 Historia i społeczeństwo egz.ustny

06.04.19 matematyka egz. pisemny i ustny

06.04.19 j.polski egz. pisemny i ustny

Semestr IV

16.06.19 chemia egz. w terminie dodatkowym + różnice programowe

08.06.19 geografia egz. ustny

08.06.19 j.niemiecki egz. ustny i pisemny

26.05.19 WOS egzamin

26.05.19 Historia i społeczeństwo egz.ustny

11.05.19 j.angielski egz. ustny i pisemny

07.04.19 matematyka egz. pisemny i ustny

06.04.19 j.polski egz. pisemny i ustny przełożony na 07.04.19

Semestr V

16.06.19 chemia egz. w terminie dodatkowym + różnice programowe

09.06.19 Geografia egzamin ustny

09.06.19 Historia i społeczeństwo egzamin ustny

09.06.19 WOS egzamin ustny

08.06.19 j.niemiecki egz. ustny i pisemny

12.05.19 j.polski egz. ustny i pisemny

11.05.19 j.angielski egz. ustny i pisemny

07.04.19 matematyka egz. pisemny i ustny

Semestr VI

07.04.19 matematyka egz. pisemny i ustny

06.04.19 j.niemiecki egz. pisemny i ustny

24.03.19 Historia i społeczeństwo

23.03.19 WOS

06.04.19 j.polski egz. pisemny i ustny przełozony na 07.04.19

23.02.19 j.angielski egz. pisemny i ustny

10.03.19 geografia egz. ustny

--------------------------------------------------------------------------------

Semestr I

13.01.19 fizyka egz. ustny

13.01.19 wos egz. ustny

13.01.19 historia egz. ustny

12.01.19 j.niemiecki egz. pisemny i ustny

12.01.19 geografia egz. ustny

16.12.18 Chemia egz. ustny

15.12.18 Informatyka Egz. ustny

02.12.18 J.polski Egz. pisemny i ustny

01.12.18 Biologia Egz. ustny

18.11.18 J.angielski Egz. pisemny i ustny

06.10.18 Podstawy przedsiębioczości Egz. ustny

Semestr II

13.01.19 fizyka egz.ustny

13.01.19 informatyka egz.

13.01.19 matematyka egz. pisemny i ustny

12.01.19 j.niemiecki pisemny i ustny

12.01.19 geografia egz. ustny

16.12.18 Chemia Egz. ustny

16.12.18 J.polski Egz. pisemny

02.12.18 Historia Egz. ustny

01.12.18 WOS Egz. ustny

17.11.18 J.angielski Egz. pisemny i ustny

17.11.18 Biologia Egz. ustny

06.10.18 Podstawy przedsiębioczości Egz. ustny

Semestr III

13.01.19. geografia egz. ustny

12.01.19 j.angielski egz. pissemny i ustny

12.01.19 historia i społeczeństwo egz. ustny

16.12.18 Matematyka Egz.pisemny i ustny

01.12.18 J.polski

20.10.18 j.angielski

Semestr IV

13.01.19 geografia egz. ustny

21.10.18 j.angielski

02.12.18 J.polski

Semestr V

13.01.19 matematyka egz. pisemny i ustny

15.12.18 j.niemiecki Egz. pisemny i ustny

02.12.18 j.polski Egz. pisemny i ustny

07.10.18 j.angielski Egz. pisemny i ustny

Semestr VI

16.12.18 Matematyka Egz. pisemny i ustny

15.12.18 j.niemiecki Egz. pisemny i ustny

18.11.18 Historia i społeczeństwo

18.11.18 WOS

20.10.18 j.polski

06.10.18 geografia Egz. ustny

06.10.18 j.polski Egz. pisemny

07.10.18 j.angieski Egz. pisemny i ustny

Egzaminy 2017/2018

Semestr VI

21.04.18 matematyka (pisemny i ustny)

07.04.18 j.niemiecki (pisemny i ustny)

25.03.18 Historia i społeczeństwo (ustny)

25.03.18 J.polski (pisemny i ustny)

25.03.18 Geografia (ustny)

24.03.18 J.angielski (pisemny i ustny)

24.03.18 WOS (ustny)

Semestr V

06.05.18 geografia (ustny)

22.04.18 matematyka (egz. pisemny i ustny)

21.04.18 j.polski (egz. pisemny i ustny)

Semestr IV

06.05.18 wos (ustny)

06.05.18 geografia (ustny)

21.04.18 j.polski (egz. pisemny i ustny)

22.04.18 matematyka (egz. pisemny i ustny)

Semestr III

05.05.18 j.niemiecki (pisemny i ustny)

05.05.18 j.polski (egz. pisemny i ustny)

05.05.18 geografia (ustny)

Semestr II

06.05.18 informatyka

06.05.18 fizyka (ustny)

05.05.18 j.polski (egz. pisemny i ustny)

22.04.18 chemia (ustny)

21.04.18 j. niemiecki (egz. pisemny i ustny)

21.04.18 wos (ustny)

21.04.18 geografia (ustny)

21.04.18 historia (ustny)

24.03.18 Biologia (ustny)

Semestr I

05.05.18 geografia (ustny)

05.05.18 j.polski (egz. pisemny i ustny)

05.05.18 matematyka (egz. pisemny i ustny)

22.04.18 chemia (ustny)

21.04.18 j. niemiecki (egz. pisemny i ustny)

21.04.18 wos (ustny)

21.04.18 informatyka

24.03.18 Biologia (ustny)