Egzaminy 2020/2021


Warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest zaliczenie pracy kontrolnej w terminie na ocenę pozytywną oraz opłacone czesne za szkołę. 

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr III

Język polski

14.11.2020 i 15.11.2020

Język angielski

09.01.2020

Język niemiecki

09.01.2020

geografia

15.11.2020

Wiedza o społeczeństwie

29.11.2020

Historia i społeczeństwo

29.11.2020

matematyka

15.11.2020

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr IV

Język polski

14.11.2020 i 15.11.2020

Język angielski

12.12.2020

Język niemiecki

12.12.2020

geografia

13.12.2020

Wiedza o społeczeństwie

10.01.2020

Historia i społeczeństwo

10.01.2020

matematyka

15.11.2020

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr V

Język polski

14.11.2020 i 15.11.2020

Język angielski

09.01.2020

Język niemiecki

09.01.2020

geografia

15.11.2020

Wiedza o społeczeństwie

12.12.2020

Historia i społeczeństwo

09.01.2020

matematyka

15.11.2020

 

przedmiot

data

 

 

 

Semestr VI

Język polski

25.10.2020

Język angielski

12.12.2020

Język niemiecki

12.12.2020

geografia

26.09.2020

Wiedza o społeczeństwie

24.10.2020

Historia i społeczeństwo

15.11.2020

Matematyka

15.11.2020