ANDRZEJKI W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU

Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny
i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Uczniowie Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu wróżyli sobie nawzajem, wykorzystując różne formy wróżb. Humor i dobra zabawa towarzyszyła cały dzień.