PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM W ZESPOLE SZKÓŁ WZDZ W ŚWINOUJŚCIU

Następnie po 45 minutowej przerwie rozpoczynają egzamin z języka polskiego. Kolejnego dnia rozwiązują zadania
z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Ostatni dzień jest przeznaczony na arkusz z języka niemieckiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się o godz. 09.00. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!