18.12.18 Egzamin z praktyk w III klasie Technikum Zawodowego

Mogli zobaczyć od ,,kuchni’’ na czym będzie polegać ich praca. Na zakończenie praktyk, uczniowie obowiązkowo musieli podejść do egzaminu z praktyk. Wszyscy pilne się przygotowywali do egzaminu, a uwiecznieniem wysiłku uczniów są ich wysokie oceny, za które wychowawca serdecznie gratuluje.