05.06.19 Dzień Sportu

Wśrod uczennic podium zdominowały:

Skok w dal z rozbiegu
Paulina Szczerba - klasa II TZ - 1 miejsce.
Katarzyna Tymoszewska - klasa I BS - 2 miejsce
Klaudia Wolna - klasa - I BS - 3 miejsce

Bieg na 60m
Katarzyna Tymoszewska - I BS - 1 miejsce
Klaudia Wolna - I BS - 2 miejsce
Paulina Szczerba - II TZ - 3 miejsce

Bieg na 800m
Klaudia Wolna - I BS - 1 miejsce
Katarzyna Tymoszewska - I BS - 2 miejsce
Paulina Szczerba - II TZ - 3 miejsce

Wśród uczniów, podium zdominowali:

Skok w dal z rozbiegu:
Kamil Wawrzycki - II BS - 1 miejsce
Daniel Stępień - III WZ - 2 miejsce
Kamil Szulejewski - III WZ - 3 miejsce

Bieg na 60m
Kamil Szulejewski - III WZ - 1 miejsce
Kamil Wawrzycki - II BS - 2 miejsce
Daniel Stępień - III WZ - 3 miejsce

Bieg na 800m
Kamil Wawrzycki - II BS - 1 miejsce
Łukasz Ozych - II BS -2 miejsce
Kamil Szulejewski - III WZ - 3 miejsce

Grono Pedagogiczne szkoły życzy wszystkim uczniom dalszych sukcesów oraz składa gratulacje zwycięzcom tego turnieju.