19.09.19 Informacja o kronice szkolnej

W dniu dzisiejszym, tj. 19 września 2019 roku uczennice klasy VII SPdD stały się współtwórcami tworzenia kroniki szkolnej. Zgromadzone i opracowane fakty z historii szkoły oraz kroniki szkoły są bogatym dokumentem placówki, służącym także jako pomoc dydaktyczna. Kronika szkolna przekazuje przyszłym pokoleniom obraz współczesnego życia, rozwoju i działalności szkoły m.in.: życie wewnętrzne szkoły, miejscowe stosunki szkolne, informacje o nauczycielach pracujących w szkole, o sukcesach i niepowodzeniach szkoły. Prowadzenie kroniki ma wpływ na życie środowiska oraz wzajemne stosunki między szkołą a rodzicami.