20.09.19 Akcja sprzątanie świata

Tegoroczne hasło akcji brzmiało: "Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy!" Jej organizatorem jest fundacja Nasza Ziemia. Terenem sprzątania objęto: teren szkoły, lasek za torami, centrum Warszowa oraz plac wokół dworca kolejowego. Wszyscy uczniowie wzięli się za sprzątanie, a efektem tego były worki, które stały przed szkołą. Należy podkreślić, że „Sprzątanie Świata ” angażuje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu. Podejmujące działania nauczą nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, dzięki temu uczniowie będą stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.