ZS (Zespół Szkół)

Link do e-dziennika


UWAGA! TURNUSY ZAWODOWE ONLINE

UWAGA!

Od poniedziałku 30.03.2020 zaczynają się turnusy zawodowe online.

Wszyscy uczestnicy mają utworzone konta na platformie elearningowej Zespołu Szkół Rzemieślniczych, adres: zsrz.platforma.elearningowa.plNa podane w zgłoszeniach adresy email została wysłana wiadomość zawierająca login i hasło dostępu. W razie problemów z logowaniem się proszę pisać na adres platforma@zsrz.szczecin.pl.

Po zalogowaniu się proszę kliknąć na turnusy zawodowe i odnaleźć właściwy turnus np.: stolarz, kelner, fryzjer itd.

W poszczególnych przedmiotach (kursach) będą sukcesywnie umieszczane materiały do nauki. Znajdziecie też tam informacje o formach zaliczenia. 

Przy każdym przedmiocie są uruchomione czat i forum, które wykorzystujemy do komunikacji z nauczycielami. Jest też opcja wysyłania wiadomości (menu wiadomości obok loginu - prawy górny róg ekranu). Proszę komunikować się z nauczycielami w godzinach zajęć z danego przedmiotu.

Plan zajęć jest w załączniku na dole strony.

Mam nadzieję spotkać się z Wami na zajęciach nie tylko online.

pozdrawiam

Elżbieta Paprocka

Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych

Informacja dyrektora dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie;

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania

Plik zapisany przesyłamy na adres e-mail: szkola.swinoujscie@wzdz.pl do godziny 13:00 w danym dniu ,w którym jest egzamin. 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać.

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

 1. Zadania są przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego vulcan, szkolnej strony internetowej lub po uzgodnieniu z klasą z mediów społecznościowych, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, , komunikatorów społecznościowych.
 2. Nauczyciel określa czas na wykonanie zadania.
 3. Połączenia internetowe mogą odbywać się w godzinach planowych lekcji, aby nie zakłócać pracy innym nauczycielom.

Sposób monitorowania postępów ucznia i sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów.

 

 1. Sprawdzanie poczty elektronicznej – maile z rozwiązaniami zadań.
 2. Sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym vulcan.
 3. Videoczat - bieżące monitorowanie.
 4. Komunikatory społecznościowe np. Messenger, WhatsApp, Skype/Zoom
  i inne – odpowiedź ucznia.
 5. Informowanie uczniów, rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce – wpis ocen w dzienniku elektronicznym wg ustalonych kategorii ocen.
 6. Uczniowie za swoją pracę, zadaną im przez nauczyciela mogą otrzymać oceny lub „+” i „-”.
 7. Obowiązuje zastosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania dla danego przedmiotu i utrzymanie wagi ocen wg WSO.
 8.  Zastąpienie pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów, sprawdzianem lub testem online.
 9. Monitorowanie wiedzy poprzez projekty, prezentacje , opracowania i karty pracy.
 10. Oceny zapisywane są w dzienniku elektronicznym vulcan.