Rekrutacja

Informacja dla uczniów dot. terminów rekrutacji:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

przygotowaliśmy dla ciebie atrakcyjne kierunki kształcenia.

ZESPOŁ SZKÓŁ WZDZ

w Świnoujściu ul. Norweska 12a

proponuje naukę :

 *  w TECHNIKUM ZAWODOWYM:

 - technik elektryk

 - technik usług fryzjerskich


 * SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

kucharz, mechanik, sprzedawca, fryzjer i wiele innych. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk na terenie miasta Świnoujście.


 * SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH (klasa VII, VIII)


*LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

(3 letnie lub 2 letnie na podbudowie szkoły zawodowej)

zajęcia w systemie zaocznym (sobota, niedziela)

Informacji udziela:

Sekretariat Szkoły

ul. Norweska 12a – Świnoujście – Warszów

tel : (91) 321 – 51 – 36

e-mail : szkola.swinoujscie@wzdz.pl 

Dokumenty do rekrutacji Technikum Zawodowe, Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Kwestionariusz

Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół WZDZ w Świnoujściu


Umowa o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - Technikum Zawodowe i Szkoła Branżowa I StopniaTerminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące


Dokumenty do rekrutacji Zaoczne Liceum Ogólnokształcące