Terminarz rekrutacji 2020-2021

- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ( online przez strone szkoły )

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskow o przyjęcie do szkoły 

do 11 sierpnia 2020 r. 

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandytatów zakwalifikowanych i kandytatów niezakwalifikowanych 

12 sierpnia 2020 r. 

- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00


Przewodniczący komisji